יום שלישי, 9 באפריל 2013

קצת סדר שיהיה פה

לנוכח בלבול בקרב בעלי הדירות אנחנו מבקשים להבהיר על מה צריך לחתום בשלב זה. כדי שנוכל להתקדם על כל בעל דירה לחתום על שלושה מסמכים: 1. הסכם העקרונות של המנהלת - ההסכם מאשר את העקרונות הכלליים לפיהם פועלת המנהלת ומגבה את כוחה להמשיך ולקדם את הפרויקט. 2. אישור משרד השיכון - טופס פורמלי של משרד השיכון בו מאשר בעל הדירה כי הוא יודע על הפרויקט הנרקם ברחוב. 3. מסמך מינוי לנציג הכניסה במנהלת.
ניתן ורצוי להקיש על כל אחד מהקישורים כדי להוריד את הטפסים. אנחנו מקווים שבעתיד הלא רחוק נפנה אליכם בבקשה לחתום על מסמכים מחייבים יותר. אך כרגע מדובר רק בהסכמות כלליות שיאפשרו למנהלת לפעול ולייצג את בעלי הדירות בפני הרשויות והיזמים ואין מדובר בהתחייבויות משפטיות הנוגעות לדירה שלכם. אנא חתמו והעבירו את המסמכים לנציגי הכניסות. 
תודה!